Компютърна Абонаментна поддръжка
Месечни пакети за комплексна поддръжка на компютърна и офис техника. Клиентите на фирмата получават професионално и надеждно обслужване 7 дни в седмицата, 24 часа на ден, гарантиращо нормалната работа на техните ИТ структури. Ще Ви предложим максимално бърза реакция за отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми и за възстановяване на работоспособността на компютърните системи в офиса Ви.
Абонаментната поддръжка Ви гарантира професионална техническа помощ, без това да повиши разходите на Вашата дейност. Чрез заплащането на фиксирана месечна такса екип от специалисти ще се грижи зa работоспособността на Вашите системи и отстраняването на проблеми, които пречат на Вашата дейност. Превантивният характер на поддръжката гарантира минимизиране на риска от проблеми в работата на системите Ви.

Техническата помощ включва администриране на цялата информационна структура на фирмата - операционни системи, приложен софтуер, антивирусна защита, поддръжка на всички работни станции и периферни устройства – принтери и скенери, сървъри, мрежа и мрежово оборудване.

Цената на абонаментната поддръжка се определя от услугите, които искате да ползвате и се договаря на работна среща. Ние залагаме на индивидуален подход при работата с всяка отделна фирма и предлага абонаментна поддръжка изцяло съобразена с Вашите специфични ИТ потребности, бюджет и работно време. Фирмата гарантира на клиентите си надеждност, професионализъм и конфиденциалност при поддръжката на информационните системи.

Абонаментни планове за компютърна поддръжка
Всички абонаментни планове за компютърна поддръжка могат да бъдат договаряни съобразно нуждите на клиента. Всички цени важат за компютърни системи, които се намират на един адрес.

Абонаментен план за компютърна поддръжка "Базов" 20 лв. на компютърна система
 • Едно посещение с неограничена продължителност при възникване на проблем;
 • Гарантирано посещение в рамките на деня при повикване;
 • Софтуерна и хардуерна профилактика 1 път на месец.

  Цена за допълнителни посещения: 30 лв. за първия час, 20 лв. за всеки следващ.

  Базовият план предлага компютърна поддръжка, от която се нуждаят малки фирми. Включеното в пакета едно посещение с неограничена продължителност дава възможност за отстраняване на конкретни софтуерни и хардуерни проблеми. Веднъж месечно се извършва пълна профилактика на компютърната техника.

Абонаментен план за компютърна поддръжка "Стандарт" 30 лв. на компютърна система
 • Три посещения с неограничена продължителност;
 • Гарантирано посещение до 4 часа при повикване;
 • Софтуерна и хардуерна профилактика 2 пъти на месец;
 • Помощ и консултации по и-мейл;
 • Помощ и консултации по телефона;

  Цена на допълнително посещение: 25 лв. за първия час, 15 лв. за всеки следващ.

  Абонаментният план "Стандарт" е предназначен за фирми, нуждаещи се от по-ефективна компютърна поддръжка на своите информационни структури. Трите посещения с неограничена продължителност, реакцията до четири часа, комбинирани с консултациите по телефона и възможността за отдалечено администриране гарантират компютърна поддръжка на по-високо ниво. Включените в пакета две профилактични посещения допринасят за превантивния характер на услугата.

Абонаментен план за компютърна поддръжка "Екстра" 40 лв. на компютърна система

 • Неограничен брой посещения с неограничена продължителност;
 • Гарантирано посещение до 2 часа при повикване;
 • Софтуерна и хардуерна профилактика 2 пъти в месец;
 • Помощ и консултации по телефона;
 • Помощ и консултации по и-мейл;
 • Помощ и консултации по Skype;

  Абонаментният план "Екстра" предлага цялостна компютърна поддръжка от най-високо ниво на фирми, изискващи постоянна работоспособност на техните IT структури. При този план няма лимитиране на посещенията нито по брой, нито по продължителност. Максимално краткото за София време на реакция - два часа, съчетано с увеличеният обем часове за консултация по телефона осигуряват приоритет пред останалите видове планове.
Абонаментен план БАЗОВ СТАНДАРТ ЕКСТРА
Цена на работна станция 20 лв. 30 лв. 40 лв.
Брой посещения на месец при проблеми 1 3 неограничен брой
Цена за доплнителни посещения 30 лв./час 20 лв. за всеки следващ час 25 лв./час 15 лв. за всеки следващ час -
Време за реакция в рамките на деня до 4 часа до 2 часа
Профилактични посещения 1 път месечно 2 пъти месечно 2 пъти месечно
Консултации по и-мейл и телефон - да да
Помощ и консултации по Skype - - да